Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1273 0

Privacy, respect en de gemeente

SHARE

Laten we eerlijk zijn , de woorden in de titel zult u niet vaak in positieve zin aantreffen wanneer het gaat om de gemeente Hengelo en de reden waarom dat zo is illustreert zich wederom perfect met het huidige fiasco afvalbeleid van de gemeente. Veel inwoners staan vaak niet stil bij hoe overheden lokaal en nationaal de privacy van de burger met enige regelmaat met de voeten treden. Daarom is het belangrijk om daar als burger dan zelf vooral wel bij stil te staan en dat is de reden van dit artikel.

Zoals u weet zit ik tot aan mijn oogballen in de acties tegen het afvalbeleid van de gemeente Hengelo en het zal u dan ook niet verbazen dat ik daar weer het een en ander heb moeten constateren.

Privacy, hoe veilig zijn uw gegevens bij de gemeente Hengelo

Met het nieuwe afvalbeleid waarbij u mag betalen om zelf te mogen sleuren met uw restafval is het de bedoeling dat u middels de chip in het pasje van Twente Milieu de container opent en de klik registreert en € 1,20 bijschrijft op uw rekening. Staat u er wel eens bij stil wat er nog meer kan worden gedaan met die gegevens? Immers, Twente Milieu en daarmee ook de gemeente kan zien dat u op een specifiek tijdstip op een bepaalde locatie bent en gebruik heeft gemaakt van de container. Over tijd kan men zo ook zien hoe vaak u afval wegbrengt en dat bijvoorbeeld vergelijken met andere inwoners om zo een gemiddeld gebruik vast te stellen.

Stel u het volgende scenario eens voor:

Annet(64) heeft de pech om in Hengelo op een bijstandsuitkering te moeten rondkomen. Annet is alleenstaand, maar heeft regelmatig haar twee kleinkinderen te logeren, want dat is toch altijd zo gezellig bij oma. Hierdoor heeft Annet wel wat meer afval weg te brengen dan de gemiddelde alleenstaande uitkeringsgerechtigde. Een oplettende ambtenaar merkt op dat de hoeveel afval wat wordt gestort op de milieu pas van Annet toch sterk overeenkomt met dat van een stelletje. Een week later staat er een inspecteur op de stoep die het hele huis van Annet overhoop haalt opzoek naar die extra tandenborstel. Dat deze uiteindelijk niet gevonden wordt doet niets af aan het feit dat Annet nu het gesprek van de dag is in de wijk en ze bekend staat als die vrouw die waarschijnlijk sjoemelt met haar uitkering.

Uiteraard is bovenstaande fictief, maar zeer zeker realistisch en aangezien we nooit van de gemeente iets hebben vernomen over hoe deze omgaat met de geregistreerde gegevens is het ook onbekend wat ze bijhouden en met wat voor doel.

De pas van Twente Milieu

Met bovenstaande zullen de risico’s die aan een dergelijk systeem kunnen kleven met betrekking tot uw privacy duidelijk zijn, daar blijft het echter niet bij. In de pas van Twente Milieu zit een chip welke zorg draagt voor het openen van de container en de registratie van de “klik” zodat de gemeente met u als vervuiler even kan komen afrekenen. Ondergetekende komt uit de IT hoek en heeft gemeend deze pas eens aan een inspectie te moeten onderwerpen en ik concludeer dat er exact dezelfde Rfid chip in zit als ook in de eerste lichting OV chip kaarten en wat veel erger is ook dezelfde beveiliging(of beter gezegd geen beveiliging). Het koste me exact 15 minuten om de chip te klonen op een nieuwe. De apparatuur die u daarvoor nodig heeft is vrij verkrijgbaar op het Internet en kost rond de € 35. Het zou me een beetje meer werk kosten om de chip ook daadwerkelijk uit te lezen(Ik schat in 2 a 3 uurtjes) en dan weet ik ook welke registratiemethode Twente Milieu toepast en kan ik zelf kaarten schrijven met een ander ID om zo op kosten van een andere inwoner afval te storten op zijn of haar ID bij Twente Milieu. Ook hier horen wij de gemeente niet over, en dat terwijl ondergetekende dit wel heeft gemeld tijdens de politieke markt van 24/05 jongstleden.

Respect en menswaardigheid

Bovenstaande nodigt al niet uit om de pas te gaan gebruiken, erger wordt het wanneer u de pas niet kunt gebruiken wegens een beperking en dus de gemeente in moet schakelen voor hulp om uw rotzooi weggebracht te krijgen.

Franc Talsma, Beleidsmedewerker Afval = Grondstof bij de Gemeente Hengelo

Franc Talsma, Beleidsmedewerker Afval = Grondstof bij de Gemeente Hengelo schrijft er het volgende over in een antwoord aan de gehandicaptenraad naar aanleiding van een brief waarin die laatste haar bezorgdheid uit met betrekking tot het afval beleid en dat deze in strijd zou zijn met het verdrag van de rechten van de mens:

“Uw redenen dat dit systeem van ondergrondse containers in zijn algemeenheid voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten niet mogelijk is delen wij derhalve niet”.
“Inwoners die menen niet in staat te zijn hun afvalzakje weg te brengen, worden er op gewezen contact op te nemen met het Zorgloket van de gemeente Hengelo.
Voor die specifieke situaties wordt onderzocht of een maatwerk oplossing noodzakelijk is en welke dit dan zou kunnen zijn.
Het in stand houden van de grijze container, bijvoorbeeld bij zeer veel medisch afval, behoort dan tot de mogelijkheden. Wij verwachten dat dit een zeer beperkte groep is”.
“Het is dus niet de bedoeling het besluit van 1 juli 2015 terug te draaien, maar oplossingen op individueel niveau worden besproken met degenen die dit nodig hebben.
De gemeente Hengelo gaat dus niet in tegen het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap”

Wat hier dus effectief gebeurd is het volgende: U als hulpbehoevende inwoner moet zich dus melden bij het zorgloket, deze gaat u in eerste het hemd van het lijf vragen om vast te stellen of u niet toch een buurman/vrouw, vriend, kennis, familielid op kunt zadelen met uw rotzooi en wanneer dat niet lukt krijgt u een afspraak met de afval coach, die bij u langskomt en gaat kijken of u echt niet een buurman/vrouw, vriend, kennis, familielid op kunt zadelen met uw rotzooi en indien dat niet positief uitpakt omdat u nog een greintje zelfrespect over heeft zet deze het opnieuw uit bij het zorgloket die Wijkracht op u afstuurt voor een indicatie en deze gaat dan vast stellen of u echt, zeker, zonder enige twijfel ook al is het kruipend niet in staat bent het zelf te doen of een buurman/vrouw, vriend, kennis, familielid op kunt zadelen met uw rotzooi.

U voelt het al wel aankomen denk ik, tijdens al deze gesprekken mag u met de billen bloot met betrekking tot uw hele medische hebben en houden, zaken die de gemiddelde burger toch liever binnen gesloten deuren houdt moeten nu worden opgebiecht aan gemeente medewerkers die geen medische achtergrond hebben en al helemaal niet bevoegd zijn uw medisch dossier in te zien, tenzij u dat zelf vrijwillig toestaat.  Zeg nu zelf, is dat mensonterend of niet?

Voor alle duidelijkheid: Genoemde instanties zijn niet gemachtigd inzage in uw medische historie te krijgen en u bent geenszins verplicht deze informatie te geven. Indien hierop een weigering van de hulp volgt of indicatie uitblijft zult u een zaak aan moeten spannen maar u heeft een 100% kans om dit te winnen. Het blijft echter diep triest dat een gemeente zelf het moreel besef ontbreekt om zelf in te zien dat dergelijk mensonterend gedrag niet past in een samenleving waarbij we ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig willen laten zijn.

Conclusie: Met de Privacy, en respect binnen de gemeente Hengelo is het droevig gesteld.

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux